research

english version


Doel:
De urologen Noord-en Midden Limburg hebben als doel de hoogste kwaliteit aan urologische zorg te leveren. Omdat nieuwe technieken en geneesmiddelen de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren spannen de urologen Noord-en Midden Limburg zich in om hieruit voortvloeiende behandelingen te onderzoeken en deze, indien gewenst, in de praktijk toe te passen.

Artsen & patiënten populatie:
De urologen Noord-en Midden Limburg leveren urologische zorg in een bevolkingsgebied van meer dan 400.000 mensen, waarbij jaarlijks meer dan 9000 nieuwe patiënten de poliklinieken bezoeken. De urologen Noord-en Midden Limburg bestaan uit 9 Nederlandse urologen die gezamenlijk expertise hebben in de meeste urologische aandoeningen, waaronder goedaardige prostaatvergroting, prostaatkanker, incontinentie, infertiliteit, erectiele disfunctie, urineweg stenen en andere urologische kanker (blaas, nier en testis). De combinatie van uitgebreide expertise en een grote patiënten populatie maken de urologen Noord-en Midden Limburg een geschikte vakgroep voor klinisch wetenschappelijk onderzoek.

Kwaliteit & uitvoering:
Met het doel de hoogste kwaliteit zorg te leveren worden nieuwe behandelingen en procedures beoordeeld op hun therapeutisch effect, patiëntensatisfactie en kosten. Door het aanleggen van grote databases worden inzichten in diagnoses, behandelingen en complicaties verkregen. Regelmatige analyses hiervan dragen bij tot permanente kwaliteitsverbeteringen, inzicht in de praktijk populatie en mogelijkheden tot het verrichten van klinisch onderzoek. Een groot aantal patiënten kan de gelegenheid worden geboden deel te nemen aan nieuwe behandelingen en protocollen om de kwaliteit van de urologische zorg te verbeteren.
In de afgelopen jaren is door de urologen Noord-en Midden Limburg reeds veel ervaring opgedaan in klinisch wetenschappelijk onderzoek en in vele multicentrische internationale studies is geparticipeerd. Alle studies worden gedaan in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, worden vooraf getoetst door een erkende Medisch Ethische Commissie en worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van Good Clinical Practice.

Informatie:
Voor informatie zijn wij bereikbaar via email: research@uro.nl
home www.uro.nl  - disclaimer - copyright 1999-2021