spreekuren


Afspraken zijn mogelijk bij:

Uroloog voor alle urologische aandoeningen


Nieuw (te Roermond): zorgvraag gestuurde diagnostiek en behandeling. Afspraken zijn mogelijk bij:

Poliklinisch verpleegkundige (Mw S. van Raaij of Mw K. Gubbels) voor nieuwe patiënten met een urologische zorgvraag, korte wachttijd. Gevolgd door bezoek aan uroloog.

Incontinentie verpleegkundige voor nieuwe en controle patiënten met incontinentie problematiek.

Stoma verpleegkundige voor specifieke stomazorg.

Via tel. 0475-382979 (bereikbaar van 9.00 - 12.00 uur, maandag t/m vrijdag) of dagelijks via internet www.lzr.nl

Nieuw (te Roermond): specifieke internet gekoppelde zorg. Afspraak via dit zorgportaal:

Eén-stop vasectomie voor mannen met sterilisatiewens in één ziekenhuisbezoek.

Online afspraken polikliniek Roermond voor alle patiënten, behalve sterilisatie man(klik hierboven).

KennisCentrum voor Incontinentie en Verzakking voor vrouwen. Geïntegreerde een-stop zorg.