Mediarts vragenlijst voor online diagnose van typen van urine incontinentie bij vrouwen
Alvorens u gebruik gaat maken van de Mediarts vragenlijst, dient u de volgende aansprakelijkheids paragraaf te lezen en te accepteren:

Afwijzing van aansprakelijkheid/disclaimer:
Dit programma, ontwikkeld door Mediarts BV, is gemaakt om te helpen bij de medische diagnose en onderscheid te maken tussen verschillende typen van urine incontinentie bij vrouwen. Het programma is gebaseerd op de veronderstelling dat urine incontinentie de belangrijkste klacht is en dat er geen andere belangrijke klachten of symptomen zijn. De betrouwbaarheid van het programma hangt vooral af van de verschafte informatie door de arts en/of patiënte. Invoer van incorrecte en misleidende informatie veroorzaken foutieve en onbetrouwbare resultaten.
Dit programma stelt geen diagnose, dat kan alleen door een arts worden gedaan. Het formuleert een waarschijnlijke conclusie, gebaseerd op de geprogrammeerde logica en uw antwoorden op de vragen. In grote lijnen is rekening gehouden met de standaard van het Nederlandse Huisartsen Genootschap en de richtlijnen Van de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) over urine incontinentie bij vrouwen. Tevens levert het programma suggesties voor aanvullende diagnostische stappen om de diagnose te bevestigen of te verwerpen, en therapeutische adviezen indien de diagnose bevestigd is.
De software is onderwerp van klinisch onderzoek. Gebruik van dit programma impliceert toestemming van de gebruikster om de gegevens anoniem te verwerken voor evaluatie en wetenschappelijk onderzoek. De eerste resultaten zijn gepresenteerd tijdens het NVU congress te Arnhem in oktober 2004. Gepubliceerd zijn:
1. M.de Bruin, H. Leliefeld, J. Zambon: The value of the online diagnosis programme Mediarts 1.7 for female urinary incontinence. Eur Urol. Suppl. 2005 4(3):91.
2. M.de Bruin, W.de Waard, H. Leliefeld, J. Zambon, P. Kil, B. Wijsman, F. Bentvelsen, M van Balken: Multicenter-validatie van het internetdiagnose computer programma MediArts voor urine incontinentie bij vrouwen. Ned Tijdschr. v. Urol. 2006 6:176.
3. M.de Bruin and F. Bentvelsen: The 'Mediarts test' for female urinary incontinence reduces the need for invasive urodynamics. European Urology Suppl 6.: No 2, 2007, p 203.
4. S. Kelders, M.de Bruin en J.van Gemert-Pijnen. Digitale ondersteuning voor urine-incontinentie bij vrouwen; mogelijkheden en beperkingen. Tijdschrift voor Urologie, april 2011 2:34-40.
Juridisch gezien kan het gebruik van software van een medisch expert systeem niet worden beschouwd als het uitoefenen van geneeskunde. Voor de duidelijkheid wordt er op gewezen dat Mediarts BV niet aansprakelijk kan worden gehouden voor foute diagnoses, schade, verwondingen of overlijden van enige patiënte die haar gegevens heeft ingevoerd in het programma.
Het programma benadrukt een klinische benadering, maar het blijft desalniettemin een TEST procedure. Dus de arts en/of patiënte moeten de resultaten van het programma beoordelen zoals ieder andere test. Als gebruikelijk in de geneeskunde prevaleert klinische beoordeling boven test resultaten. Derhalve kan dit programma, zoals alle software voor medische expert systemen, nooit een vervanging zijn voor het bezoeken van een arts.

Ja, ik accepteer de disclaimer en wil doorgaan met de vragenlijst. (update per 1-11-2021)

Nee, ik accepteer de disclaimer NIET.
home www.uro.nl  - disclaimer - copyright 1999-2016