Blaasdrukmeting of urodynamisch onderzoek


Inleiding

Binnenkort wordt bij u een urodynamisch onderzoek verricht. Een urodynamisch onderzoek is een onderzoek waarbij de druk wordt gemeten in de blaas, de plasbuis en de buik. Dit onderzoek geeft informatie over de functie van de blaas en het afsluitmechnisme oa. van belang bij urine incontinentie. In deze folder vindt u informatie over wat er gebeurt voor en tijdens het onderzoek en waar u rekening mee kunt houden na het onderzoek.

Voorbereiding

Op de afgesproken tijd meldt u zich aan het loket van de polikliniek urologie. Voor het onderzoek wordt u verzocht nog even gebruik te maken van het toilet om u blaas zo goed mogelijk leeg te plassen. In de kleedruimte trekt u uw onderkleding uit. Korte kousen kunt u aanhouden ter voorkoming van koude voeten.

In de onderzoek/behandelkamer neemt u plaats op een onderzoektafel. Deze tafel heeft aan het voeteneinde links en rechts een beenhouder waar u de benen in legt. De verpleegkundige reinigt de uitgang van uw plasbuis met een desinfecterende zeep. Bij mannen wordt de plasbuis verdoofd met een vloeistof die tevens glijmiddel is.

De verpleegkundige brengt vervolgens een aantal plakkertjes en enkele dunne catheters (slangetjes) aan. Deze worden verbonden met een computer die alle gegevens registreert. Op het bovenbeen en aan de binnenkant van de billen plakt de verpleegkundige plakkertjes, waarmee de spanning van de bekkenbodemspieren wordt gemeten. Een dunne catheter in de anus meet de druk in de buik. Een dunne catheter, die wordt ingebracht via de plasbuis in uw blaas, meet de druk in blaas en plasbuis. Via deze catheter kan uw blaas met water worden gevuld. De catheters worden op de huid vastgeplakt met pleisters om ze op de goede plaats te houden.

Het inbrengen van de catheters is niet pijnlijk, maar kan wel een onaangenaam gevoel geven.

Het onderzoek

U neemt plaats op een po-stoel. De verpleegkundige start de computer en via de blaascatheter wordt uw blaas langzaam gevuld met water. Wanneer u de eerste aandrang voelt moet u dat zeggen. Dit geldt ook als de drang sterker wordt en u de plas niet meer kunt ophouden. Is de blaas geheel gevuld en mag u plassen dan verlaat de verpleegkundige de ruimte, zodat u zo ontspannen mogelijk kunt plassen. De hoeveelheid, die u uitplast, wordt ook geregistreerd.

Tijdens het onderzoek wordt u verschillende keren verzocht te hoesten. Hierdoor is te zien of u dan urine verliest en hoe groot de druk in de blaas en plasbuis op dat moment is. Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek zo min mogelijk praat. Praten kan de registratie verstoren en de uitkomst van het onderzoek beïnvloeden.

Nadat u geplast heeft, kunt u weer plaats nemen op de onderzoektafel. De katheters en de plakkertjes worden verwijderd en u mag zich aankleden.

Het gehele urodynamische onderzoek duurt ongeveer een uur. De uitslag van dit onderzoek krijgt u van uw specialist.

Aanvullend onderzoek: urethra drukprofiel (u.d.p.)

Bij het urethra drukprofiel wordt de lengte en de druk van de plasbuis gemeten. De catheter die in de plasbuis zit, wordt hiertoe verbonden met een apparaatje dat langzaam de catheter uit de plasbuis trekt. Tegelijkertijd wordt de lengte en de druk van de plasbuis gemeten.

Dit onderzoek wordt soms tweemaal gedaan; één keer waarbij u moet hoesten en één keer zonder hoesten.

Het aanvullend onderzoek duurt 10 minuten en gaat aan de feitelijke blaasdrukmeting vooraf.

Na het onderzoek

U kunt op de dag van het onderzoek last hebben van een branderig en pijnlijk gevoel tijdens het plassen. Dit komt omdat de plasbuis is geïrriteerd door de katheter. Om deze klachten zoveel mogelijk te voorkomen, is het belangrijk dat u na het onderzoek extra drinkt (minimaal twee liter vocht). Daarbij kunt u het beste zo min mogelijk koolzuurhoudende dranken gebruiken, omdat deze al snel een vol gevoel geven.

Ga naar top


home www.uro.nl  - disclaimer  - zelfzorg - copyright 1999-2016