cystoscopie


Inleiding

Een cystoscopie is een inwendig onderzoek van de blaas. Met behulp van een zogenaamde cystoscoop (smalle buis voorzien van een sterke lichtbron) kan de uroloog de blaas, plasbuis en de prostaat van binnen bekijken. Ook kunnen met dit instrument kleine steentjes of poliepen uit de blaas verwijderd worden.

Plaats van het onderzoek

Het onderzoek wordt verricht in een van de ruimten op de Polikliniek Urologie. Indien u via de ingang polikliniek binnenkomt volgt u de bewegwijzering nr. 44

Voorbereiding onderzoek

Het onderzoek vergt geen speciale voorbereiding. Wel is het van belang aan de dokter te melden als u bloedverdunnende middelen gebruikt.

Het onderzoek

In totaal duurt het onderzoek ongeveer 15 minuten. Het kijken met de cystoscoop duurt echter hooguit 3 minuten. Vlak voor het onderzoek zal u gevraagd worden uw onderkleding en schoenen uit te trekken. Vervolgens zal een verpleegkundige u vragen plaats te nemen op een speciale onderzoektafel. Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug met gespreide benen, waarbij uw knieholten in steunen rusten. Voordat de cystoscoop naar binnen wordt gebracht wordt de plasbuis-opening en omgeving schoongemaakt met een watje met water. Daarna wordt de plasbuis plaatselijk verdoofd door middel van een speciaal glijmiddel wat in de plasbuis wordt gebracht. De cystoscoop glijdt zo gemakkelijker naar binnen. Tijdens het onderzoek laat de uroloog een steriele spoelvloeistof in uw blaas lopen, waardoor een goede inspectie mogelijk wordt. Tijdens het opvullen kunt u aandrang voelen om te plassen. Indien voor uw gevoel de blaas te vol loopt kunt u dit aangeven.

Alhoewel het onderzoek relatief pijnloos verloopt (met name voor vrouwen), veroorzaakt het passeren van de plasbuis ter plaatse van de kringspier even een vervelend gevoel. Ook treedt soms aandrang op om te plassen. Wanneer u zich goed kan ontspannen zal het onderzoek makkelijker verlopen en zult u weinig pijn ondervinden.

De uitslag

Na afloop van het onderzoek wordt de uitslag direct medegedeeld en mag u naar huis of terug naar de afdeling.

Na het onderzoek

Ter voorkoming van vlekken in uw ondergoed krijgt u van de verpleegkundige een beschermend verband.

Na het onderzoek kunt u een versterkte aandrang voelen en kan de urine wat bloederig gekleurd zijn. Ook gaat het urineren vaak gepaard met een branderig, pijnlijk gevoel. Als algemeen advies geldt hier om veel te drinken. Bij onvoorziene problemen zoals aanhoudend of veel bloedverlies en koorts dient u contact op te nemen met uw huisarts of uw behandelend uroloog.

Ga naar top


home www.uro.nl  - disclaimer  - copyright 1999-2016