stoma spreekuur


Inleiding

Bij u wordt binnenkort een stoma aangelegd, of u heeft enige tijd geleden een stoma gekregen. In deze folder leggen wij u uit wat een stomapoli is en wat de stomaverpleegkundige voor u kan betekenen.

Een stoma

Het woord 'stoma' komt uit het Latijn en betekent mond of uitmonding. Een stoma betekent letterlijk een kunstmatige uitmonding in de buikwand. Er zijn 3 soorten stoma's:
1. een colostoma (kunstmatige uitgang van de dikke darm)
2. een ileostoma (kunstmatige uitgang van de dunnen darm)
3. een urinestoma (kunstmatige uitgang voor urine)

De redenen om een stoma aan te leggen zijn divers:
- een aangeboren afwijking,
- een kwaadaardige aandoening,
- een chronische ontsteking,
- een ongeluk,
- een dwarslaesie (beschadiging van het ruggemerg).

De stomapoli

Een stomapoli is een polikliniek waar gespecialiseerde verpleegkundigen, van het ziekenhuis en van de Stichting Thuiszorg, spreekuur houden. U zult hier dus geen arts zien. Wel kan, indien nodig, een specialist worden geraadpleegd. De stomaverpleegkundigen houden op de oneven weken op maandagmiddag spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur. U kunt een afspraak maken via het afsprakenbureau, telefoonnummer: 0475 382815. U heeft geen verwijskaart nodig van de huisarts of specialist. De stomapoli is te bereiken door de bordjes nr. 44 te volgen.

De stomaverpleegkundige kan u informeren/adviseren over de volgende onderwerpen:
- de operatieve ingreep,
- de plaatsbepaling van het stoma,
- de verzorging van het stoma,
- huidproblemen en lekkages,
- het spoelen van het stoma,
- voeding,
- de keuze van het opvangmateriaal,
- het oppakken van de dagelijkse activiteiten,
- hervatten van werk/school,
- seksualiteit,
- sporten en op vakantie gaan met een stoma,
- kledingadvies (waar moet u op letten bij het kopen van kleren),
- contact met de patiëntenvereniging,
- voorzieningen en vergoedingen.

Het verpleegkundig consult

Voor de operatie
Mensen die van de arts hebben gehoord dat een stoma zal worden aangelegd, bezoeken de stomapoli voor een informatief gesprek. Het bepalen van de plaats van het stoma doet de verpleegkundige op de afdeling. Om straks bij het dragen van kleding en het belang. De plaats van het stoma, waar u naar verwachting het minste hinder van zult ondervin-den, wordt aangetekend met een watervaste stift. De chirurg zal zoveel mogelijk rekening houden met de gemarkeerde plaats. Het kan echter voorkomen dat de chirurg tijdens de operatie op problemen stuit waardoor het niet mogelijk is het stoma op de aangetekende plaats aan te leggen.

Na ontslag
Na ontslag uit het ziekenhuis komt u na 3 weken, 3 maanden en na een half jaar op het spreekuur bij de stomaverpleegkundige. De stomaverpleegkundige inventariseert samen met u welke problemen u heeft. Afhankelijk van de problemen geeft de stomaverpleegkundige praktische adviezen met betrekking tot het stoma. Vaak kan dit al worden bereikt door opvangmaterialen aan te passen aan de mogelijkheden of beperkingen van u of uw partner.

Nazorg wijkverpleegkundige
De stomaverpleegkundige heeft regelmatig contact met de wijk-verpleegkundige. De wijkverpleegkundige zal u thuis de eerste tijd begeleiden en helpen met de verzorging van het stoma. Uitgangspunt blijft om u en uw partner zoveel mogelijk bij de verzorging te betrekken. Het streven is dat u uiteindelijk uw stoma zelf kunt verzorgen. In verband met de nazorg thuis is het aan te raden de vaste toegangsbijdrage voor de thuiszorg te betalen.

Voorbereiding

Het gesprek met de stomaverpleegkundige duurt gemiddeld 45 minuten. U kunt van tevoren nadenken over vragen die u heeft. Het is raadzaam iemand mee te brengen, bijvoorbeeld uw partner of een familielid, zodat u thuis nog eens terug kunt komen op het gesprek.

Afspraak maken

Zoals al eerder vermeld kunt u een afspraak maken via het afsprakenbureau, telefoon: (0475) 382815. Bij verhindering dient u zich hier ook af te melden.

Tot slot

Zijn er acute medische problemen dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Zijn er problemen met de verzorging van het stoma dan kunt u contact opnemen met de wijkverpleegkundige of met de stomaverpleegkundigen in het ziekenhuis.

Bereikbaarheid wijkverpleegkundige

* Maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren:

Regiokantoor Oost, Zwartbroekstraat 1c, Roermond telefoon: (0475) 356200

Regiokantoor West, Vogelsbleek 10, Weert telefoon: (0495) 577111

* Buiten kantooruren en in het weekend:

De wijkverpleegkundige telefoon: (0475) 373777

Bereikbaarheid stomaverpleegkundigen Laurentius Ziekenhuis

De stomaverpleegkundigen van het ziekenhuis zijn te bereiken tijdens het stomaspreekuur, op de oneven weken op maandag van 13.30 tot 16.30 uur, via telefoonnummer(0475)382547

terug naar patiëntenfolders


home www.uro.nl  - disclaimer  - copyright 1999-2016