SANS of PTNS


PATIENTENINFORMATIE SANS-BEHANDELING

Wij adviseren u de onderstaande informatie zorgvuldig te lezen. Neem er rustig de tijd voor en schrijf eventuele vragen of onduidelijkheden op. Bewaar deze informatie zodat u deze ook beschikbaar heeft gedurende de looptijd van de behandeling.

Algemeen

Uw behandelend arts heeft bij u een van de volgende diagnoses gesteld:
· urineverlies dat samengaat met een hevige aandrang om te plassen. Dit urineverlies wordt hoogst waarschijnlijk veroorzaakt door een overactieve blaasspier.
· extreem vaak plassen, zowel overdag als ‘s nachts.
· pijn in het kleine bekken zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak.
· onvermogen om te plassen.

Voor deze kwaal bent u uitgebreid onderzocht en heeft u hoogstwaarschijnlijk al vele behandelingen ondergaan. Wanneer alle gangbare behandelingen zoals bekkenbodemoefeningen, pijnstillers of medicamenten die de blaas remmen niet helpen kan de volgende stap een blaasoperatie zijn.
Sinds kort bestaat echter de mogelijkheid deze kwalen te verhelpen met zogenaamde " neuromodulatie " ( SANS, Stoller Afferent Nerve Stimulation of Percutane Tibial Nerve Stimulation)). Hierbij worden de foute of ongewenst sensaties uit het kleine bekken geblokkeerd door een elektrisch signaal aan te bieden aan een zenuwtak nabij de enkel. Deze zenuwtak staat in nauw verband met de zenuwen van alle organen in het kleine bekken, zoals blaas, endeldarm,en sluitspier.

De behandeling

De behandeling houdt in het plaatsen van een zeer dunne naald door uw huid in het been, juist boven de enkel. Deze naald, alsmede een plakelektrode die op uw hiel wordt geplaatst worden vervolgens verbonden met een stimulatie-apparaat. Wanneer deze geactiveerd wordt, wordt een zenuwbundel die zich in het been bevindt gestimuleerd. De behandeling houdt in dat deze procedure eenmaal per week ( ca. 30 minuten per behandeling ) wordt uitgevoerd gedurende 12 opeenvolgende weken. U kunt daarna kiezen in overleg met uw behandelend arts om deze behandeling te continueren ( wellicht met een aangepast behandelingsschema ) voor een langere periode. De produkten die worden gebruikt voor deze behandelingsmethode zijn goedgekeurd en voorzien van een CE-merk. Voor, tijdens en na afloop van deze behandeling zullen verschillende testen worden uitgevoerd om het effect van de behandeling en uw conditie te bepalen.

Doel van de behandeling

Het doel van de behandeling met de SANS-neuromodulatietherapie is het doen verminderen of verdwijnen van klachten als urine-incontinentie, bekkenpijn of plasproblemen. Als gevolg hiervan kan het zijn dat u minder of geen medicijnen meer hoeft te gebruiken voor uw blaasprobleem of uw bekkenpijn. In sommige gevallen kan het zelfs zo zijn dat u kunt afzien van een eerder overwogen chirurgische ingreep. Een bijkomend voordeel kan daarom zijn dat de bijwerking van medicijnen of chirurgische ingreep voorkomen kunnen worden.

Bijwerkingen SANS-behandeling

De risico’s die bij deze behandelingsmethode verwacht kunnen worden zijn minimaal. Deze kunnen bijvoorbeeld inhouden: infectie, pijn, geen verbetering van de klachten, elektrische beschadigingen door het stimulatie-apparaat, alsmede kortdurend of langer durend ongemakkelijk gevoel in uw onderbeen. Patienten kunnen tijdens de stimulatie mogelijkerwijs een lichte trilling of scherpe pijn of ongemak voelen in het onderbeen. Vermindering van de intensiteit van de elektrische stimulatie zal de ongemakken direkt opheffen opdat de behandeling kan worden voortgezet.

N.B. Als u het vermoeden heeft zwanger te zijn, danwel de wens heeft binnenkort zwanger te raken, dient u uw arts hiervan meteen op de hoogte te stellen: de SANS-behandeling dient dan onmiddellijk te worden gestaakt.

Vragen

Indien u nog aanvullende vragen heeft is uw behandelend arts gaarne bereid deze te beantwoorden.

terug naar patiëntenfolders


home www.uro.nl  - disclaimer  - copyright 1999-2016