Gegevens M.J.F.M. de Bruin, uroloog


Opleiding:
Geneeskunde studie: K.U. Nijmegen; 1977-1985.
Chirurgie: st Clara Ziekenhuis Rotterdam; 1985-1988.
Urologie: Bosch Medisch Centrum; 1988-1989.
Urologie: Academisch Ziekenhuis Nijmegen;1990-1992.
Registratie:
BIG Registratie: arts per 28.6.1985. BIGnr 79.020.340.101
Specialisten Registratie Commissie: uroloog per 1.1.1993
Herregistratie tot uroloog: 1.1.2018.
Praktijk:
Uroloog in Laurentius Ziekenhuis Roermond; 1993-heden.
de Bruin
Publikaties in vaktijdschriften:
Journal of Urology, British Journal of Urology, Urologe, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Acta Chirurgica Austriaca, Thoracic and Cardiovascular Surgeon, Nederlands Tijdschrift voor Urologie, European Urology, World J. Urol, Neurourology and Urodynamics.
Mede-auteur in boeken:
Leerboek Chirurgie, de Boer ea.; Klinische nefrologie, de Jong ea.; Incontinentie en Hulpverlening, de Bruin ea.
Aandachtsgebieden:
Algemene urologie, oncologie, incontinentie.
Speciale operatieve ervaring:
Prostaat: >500 Radicale prostaatverwijderingen ivm prostaatkanker; >1000 TURP ivm prostaatobstructie.
Blaas: >200 Blaasverwijderingen met aanleggen neoblaas of stoma; >1000 Blaastumor resecties via plasbuis.
Nier/bijnier: >150 laparoscopische en >200 open operaties aan nier of bijnier, meestal ivm kanker.
Incontinentie: >200 operaties.

Afspraken spreekuur:
Via afsprakenbureau Laurentius Ziekenhuis. Telefoon: 0475-382979.


Terug naar urologen pagina