Gegevens A.H.P. Meier, uroloog


Opleiding:
Geneeskunde studie: K.U.L Leuven, België; 1974-1982.
Chirurgie:Atrium Ziekenhuis Heerlen; 1989-1991.
Urologie: Academisch Ziekenhuis Maastricht;1991-1993.
Urologie: Atrium Ziekenhuis Heerlen; 1993-1995.
Registratie:
BIG Registratie: arts sinds 1982.
Specialisten Registratie Commissie: uroloog per 01.04.1995.
Herregistratie tot uroloog: 01.04.2015.
Praktijk:
Uroloog in VieCuri Venlo, 1995 - heden.
Meier
Publikaties in vaktijdschriften:
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Nederlands Tijdschrift voor Urologie, European Urology,
Mede-auteur in boeken:
Altas of Urodynamics , Aanbevelingen laparoscopie in de urologie
Aandachtsgebieden:
Algemene urologie, oncologie, incontinentie, urogenitale prolaps.
Speciale operatieve ervaring:
Prostaat: >150 Laparoscopische Radicale prostaatverwijderingen ivm prostaatkanker; >1000 TURP ivm prostaatobstructie.
Blaas: >150 Blaasverwijderingen met aanleggen neoblaas of stoma; >1000 Blaastumor resecties via plasbuis.
Nier/bijnier: >200 laparoscopische en >200 open operaties aan nier of bijnier.
Incontinentie: >300 operaties.
Laparoscopische colpopromontoriopexie > 180 voor verzakkingen bij vrouwen.

Afspraken spreekuur:
Via afsprakenbureau Viecuri: Telefoon: 0900-8186 of 077-3205555.


Terug naar urologen pagina