KennisCentrum voor Incontinentie en Verzakking

(KCIV )en ketenzorg

In het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een nieuw 'KennisCentrum voor Incontinentie en Verzakking' geopend voor Limburg. Omdat incontinentie en verzakking bij vrouwen nauw met elkaar verweven zijn, zijn beide aandachtsgebieden in een centrum ondergebracht. Om de klantvriendelijkheid en doelmatigheid van incontinentie zorg optimaal te maken is ketenzorg ontwikkeld.

IncoCure voor vrouwen
Goede behandeling begint bij een goede diagnose. Ter ondersteuning van diagnostiek en behandeling van urine incontinentie bij vrouwen is een internet applicatie, 'IncoCure' , ontwikkeld. Deze bestaat uit een vragenlijst gekoppeld aan een diagnose expert programma, dat gevalideerd is in diverse ziekenhuizen. De voorspellende waarde om onderscheid te maken tussen verschillende typen urine incontinentie is 90%. Tevens genereert IncoCure adviezen.

Ketenzorg incontinentie
Door samenwerking tussen huisartsen, Laurentius en Incocure kunnen wij in Limburg ketenzorg voor vrouwen met urine incontinentie leveren . Dit bestaat uit:
E-health: Online zelfzorg(0e-lijn)
Via www.incocure.com kunnen vrouwen thuis via internet gebruik maken van een zelfzorg module, bestaande uit een vragenlijst gekoppeld aan een op richtlijnen gebaseerd expert programma dat een persoonlijke diagnose geeft met risico analyse, leefstijladviezen en basale trainingen voor zelfbehandeling. Deze module is 24 uur per dag en 7 dagen in de week beschikbaar.
IncontinentieZorgService aan huis(0e-lijn)
Deze service bestaat uit het bezoek aan huis van een continentie verpleegkundige ondersteund door een Diagnostisch Expert Programma voor uniforme, richtlijn gestuurde diagnostiek en behandeling voor vrouwen met urine incontinentie. Zeer klant vriendelijk in de privacy van hun eigen omgeving. Ook bezoek in de avonduren mogelijk. Via www.incontinentiezorgservice.nl of tel. 0800-0662.
Huisartsen ondersteuning(1e-lijn)
Huisartsen ondersteunen met het Diagnostisch Expert Programma ter verbetering van de diagnose waardoor doelmatiger behandeling mogelijk is. Het beschikbaar stellen van gekwalificeerde continentie verpleegkundigen in de praktijk, met name om extra coaching en professioneel continentie materiaal advies te geven. Op indicatie verwijzing naar KCIV per fax 0475-382348.
Polikliniek KCIV Roermond(2e-lijn)
Er is een specifieke continentie polikliniek met ge´ntegreerde incontinentiezorg door samenwerking van continentie verpleegkundigen, urologen, gynaecologen en bekkenfysiotherapeuten. Gestreefd wordt naar klantvriendelijke een-stop-diagnostiek. Diverse behandelingen worden poliklinisch uitgevoerd. Verwijzing via fax 0475-382348. Afspraak telefonisch: 0475-382611. Adres: Polikliniek Urologie(nr 44), Laurentius Ziekenhuis, Mgr Driessenstraat 6, 6043CV Roermond. >>>lees meer
Kliniek KCIV Roermond(2e-lijn)
Operatieve behandelingen vinden in het ziekenhuis te Roermond plaats veelal in dagbehandeling of kortdurende opname. Voor complexe gevallen is er een multidisciplinaire bekkenbodemwerkgroep bestaande uit continentie verpleegkundige, uroloog, gynaecoloog, bekkenfysiotherapeut, sexuoloog, chirurg, MDL-arts, psycholoog en huisarts. >>>lees meer
Samenwerking Universiteit en KCIV
Met de Afdeling Gedragswetenschappen van de Universiteit Twente en het RIVM bestaat een samenwerking voor evaluatie en optimalisatie van E-health toepassingen als Incocure en de incontinentiezorgservice aan huis. Wilt u na gebruik van het zelfzorgprogramma meewerken aan de evaluatie klik hier:
home www.uro.nl  - KCIV Limburg  - disclaimer - copyright 1999-2011